Směnka - vlastní

Směnka – vlastní

Firma: .......................

IČ: .......................

Sídlo: .......................

Jednatel: .......................

nar.: .......................

Bydlištěm: .......................

 

........................., .....................

(datum a místo vystavení)

 

Částka (směnečný peníz) ......................,- měna Kč

 

Dne ....................... zaplatím za tuto směnku

na řad ......................., nar. ............., trvale bytem .......................,

 

....................... korun českých

 

Splatnou u ......................, nar. ............., trvale bytem .......................

 

Jednatel společnosti: .......................

nar.: .......................

bytem: .......................

                                                                                .........................................

                                                                                podpis výstavce směnky


Stáhněte si vzor vlastní směnky - Vzor vlastní směnky ke stažení


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství