Pověření

dle § 9 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

Zaměstnanec:

trvalé bydliště:

r.č.:

 

Věc: Pověření zaměstnavatele

 

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 1.7.2005 jste v naší společnosti zaměstnán jako prodavač spojovacího materiálu.

 

Tímto Vás na základě výše uvedeného ustanovení zákoníku práce

 

pověřujeme,

 

abyste jménem naší společnosti přebíral od všech dodavatelů dodávky zboží a za tímto účelem vydával těmto dodavatelům vydával příslušná potvrzení.

 

V .................................... dne .........................

 

 

Zaměstnavatel:

se sídlem

IČ:

zastoupen:

tel., fax:

 

.........................................................

       podpis zaměstnavatele


Stáhněte si vzor pověření zaměstnace - Pověření zaměstnace


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství