Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem, vzor výpovědi podané zaměstnancem

Následující vzor výpovědi z pracovního poměru podané zaměstnancem, byl připraven podle aktuálního znění zákoníku práce.

Zaměstnanec na rozdíl od zaměstnavatele může podat výpověď bez udání důvodu. Výpověď ze zaměstnání je jednostranný úkon, ke kterému není potřeba souhlasu druhé strany. Výpovědní doba může být dlouhá minimálně 2 měsíce.

 

Výpověď bez udání důvodu ze strany zaměstnance upravuje § 50 a následující zákoníku práce.


Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem - vzor

 

 

 

Zaměstnavatel (jméno a sídlo):

..............................

..............................

..............................

 

Věc: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem

 

Podle pracovní smlouvy ze dne ............ pracuji u Vaší společnosti se sídlem ................ v pobočce ................ na pozici ............ .

 

V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tímto podávám

 

výpověď

 

zvýše uvedeného pracovního vztahu. Tuto výpověď podávám bez uvedení důvodu s dvou měsíční výpovědní lhůtou ke dni ........ . Pracovní poměr tedy skončí dne .......... . 

 

 

V ..................... dne ....................

 

..................................

Zaměstnanec

 

 

 

Tuto výpověď přijímám

 

V ..................... dne ....................

 

.................................

Zaměstnavatel

 

Stáhněte si vzor výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnancem - Vzor výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnancem


Související dokumenty

Pracovní slmouva
Zákoník práce


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství