Čestné prohlášení o pravdivosti údajů

 

Já .............................., datum narození .......................

bytem ................................., tímto

 

čestně prohlašuji,

 

že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

 

V ..................... dne ....................

 

..................................

podpis


Stáhněte si vzor čestného prohlášení - Čestné prohlášení vzor


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství