Návrh na rozvod bezdětného manželství

(podle §24 zákona o rodině)

 

Okresnímu soudu v Plzni

Žalobce:           Jan Novák, bytem Plzeň, Americká 6

Žalovaná:         Milena Nová, bytem tamtéž

 

o rozvod manželství

 

I.

Dne 1. 4. 2006 jsem uzavřel sňatek s odpůrkyní před Městským úřadem v Plzni. Oba jsme občany České republiky, u obou jde o manželství první. Děti se z našeho manželství nenarodily. Naše poslední společné bydliště se nachází na adrese uvedené shora.

 

Důkaz:             oddací list

                        občanské průkazy účastníků

                        výslech účastníků

 

II.

Sňatek jsem uzavřeli po více než pětileté známosti. Manželské soužití bylo první rok velmi harmonické. Rok po svatbě si odpůrkyně našla milence a po prozrazení jejího milostného vztahu odmítla s navrhovatelem dále intimně žít. Od té doby docházelo k neustálým neshodám a vše vyvrcholilo tím, když odpůrkyně dne 30.5.2008 prohlásila, že se milence nehodlá vzdát ani za cenu rozbití manželství s navrhovatelem.

Vztah odpůrkyně s milencem trvá již déle než rok. Navrhovatel a odpůrkyně spolu stejně dlouhou dobu intimně nežijí.

 

III.

K odpůrkyni jsem ztratil citový vztah a nemám zájem na dalším setrvání v manželství, které je hluboce a trvale rozvráceno.

 

IV.

Navrhuji proto vydání tohoto:

rozsudku

Manželství žalobce Jana Nováka a žalované Mileny Nové, rozené Levé, uzavřené dne 1.4. 2006 před Městským úřadem v Plzni, se rozvádí.

 

V Plzni dne 1. července 2008

 

Jan Novák

 

Stáhněte si vzor návrhu na rozvod bezdětného manželství - Vzor návrhu na rozvod bezdětného manželství


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství