HLAVA IX

ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

 

§ 100

(1) Vláda stanoví nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, jimiž jsou

 

a) členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu 24),

 

b) zaměstnanci údržby pozemních komunikací 25),

 

c) zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce26),

 

d) zaměstnanci městské hromadné dopravy 27),

 

e) členové posádky letadla a zaměstnanci zajišťující provozování letiště 28),

 

f) členové posádky plavidla 29),

 

g) zaměstnanci obsluhující plavidlo v přístavu 29),

přitom blíže vymezí okruh zaměstnanců uvedených v písmenech a) až g) a upraví postup a další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při úpravě pracovní doby a doby odpočinku.

 

(2) Vláda může stanovit nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku 31), který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti zahrnují přímé plnění úkolů této jednotky; to však neplatí, pokud jde o délku stanovené týdenní pracovní doby. Délka směny v případě odchylek podle věty první při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí přesáhnout 16 hodin.


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství