Zákon č. 37/2004 Sb.

Zákon o pojistné smlouvě

Úvod       Hlavička zákona  
Část I.     Pojistná smlouva 
Hlava 1  § 1 - 25  Obecná ustanovení 
Hlava 2  § 26 - 36  Škodové pojištění a obnosové pojištění 
Hlava 3  § 37 - 48  Soukromé pojištění věci a jiného majetku 
Hlava 4  § 49 - 62  Pojištění osob 
Hlava 5  § 63 - 67  Zvláštní ustanovení 
Část II.  § 68  Změna občanského zákoníku 
Část III.  § 69  Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 
Část IV.  § 70  Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním 
Část V.  § 71  Změna zákona o péči o zdraví lidu 
Část VI.  § 72  Přechodná ustanovení 
Část VII.  § 73  Účinnost 
Poznámky     Poznámky pod čarou

 


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství