Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014 najdete na stránkách - občanský zákoník

 

ZÁKON č. 40/1964 Sb.

Občanský zákoník

 

Úvod       Hlavička zákona  
Část I.    Obecná ustanovení 
Hlava 1. § 1 - 6 Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana
Hlava 2. § 7 - 21 Účastníci občanskoprávních vztahů
Hlava 3. § 22 - 33 Zastoupení
Hlava 4. § 34 - 51 Právní úkony
Hlava 5. § 51a - 70 Spotřebitelské smlouvy
Hlava 6.   Zrušena
Hlava 7. § 71 - 99 Zrušena
Hlava 8. § 100 - 114 Promlčení
Hlava 9. § 115 - 122 Vymezení některých pojmů
Část II.    Věcná práva 
Hlava 1. § 123 - 135 Vlastnické právo
Hlava 2. § 136 - 151 Spoluvlastnictví a společné jmění
Hlava 3. § 151n - 151v Práva k cizím věcem
Hlava 3.A § 152 - 180 Právo zástavní a zadržovací
Část III., IV., V.  § 181 - 414  Zrušeny 
Část VI.  § 415 - 459  Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení 
Hlava 1. § 415 - 419  Předcházení hrozícím škodám
Hlava 2. § 420 - 450  Odpovědnost za škodu
Hlava 3. § 451 - 459 Bezdůvodné obohacení
Část VII. § 460 - 487 Dědění
Hlava 1. § 460 - 472 Nabývání dědictví
Hlava 2. § 473 - 475 Dědění ze zákona
Hlava 3. § 476 - 480 Dědění ze závěti
Hlava 4. § 480a - 480e Správce dědictví
Hlava 5. § 481 - 484 Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců
Hlava 6. § 486 - 487 Ochrana oprávněného dědice
Část VIII.     Závazkové právo 
Hlava 1  § 488 - 587  Obecná ustanovení 
Hlava 2  § 588 - 627  Kupní a směnná smlouva 
Hlava 3  § 628 - 630  Darovací smlouva 
Hlava 4  § 631 - 656  Smlouva o dílo 
Hlava 5  § 657 - 658  Smlouva o půjčce 
Hlava 6  § 659 - 662  Smlouva o výpůjčce 
Hlava 7  § 663 - 723  Nájemní smlouva 
Hlava 8  § 724 - 741  Příkazní smlouva 
Hlava 9  § 742 - 746  Jednatelství bez příkazu 
Hlava 10  § 747 - 753  Smlouva o úschově 
Hlava 11  § 754 - 759  Smlouva o ubytování 
Hlava 12  § 760 - 773  Smlouvy o přepravě 
Hlava 13  § 774 - 777  Smlouva zprostředkovatelská 
Hlava 14  § 778 - 787  Vklady 
Hlava 15  § 788 - 828  Zrušena (dříve Pojistné smlouvy) 
Hlava 16  § 829 - 841  Smlouva o sdružení 
Hlava 17  § 842 - 844  Smlouva o důchodu 
Hlava 18  § 845 - 846  Sázka a hra 
Hlava 19  § 847 - 849  Veřejná soutěž 
Hlava 20  § 850 - 852  Veřejný příslib 
Hlava 21  § 852a - 852k  Cestovní smlouva 
Část IX.  § 853 - 880  Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení 
Poznámky     Poznámky pod čarou

 


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství