Změna zákona o péči o zdraví lidu

 

Část pátá

Změna zákona o péči o zdraví lidu

 

§ 71

      Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb. ČR, zákona č. 161/1993 Sb. ČR, zákona č. 307/1993 Sb. ČR, zákona č. 60/1995 Sb. ČR, nálezu Ústavního soudu č. 206/1996 Sb. ČR, zákona č. 14/1997 Sb. ČR, zákona č. 79/1997 Sb. ČR, zákona č. 110/1997 Sb. ČR, zákona č. 83/1998 Sb. ČR, zákona č. 167/1998 Sb. ČR, zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., se mění takto:

 

      1. V § 67b odst. 10 písm. l) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

 

„m) pověřené zdravotnické zařízení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.10b)“.

 

      2. Poznámka pod čarou č. 10b) (§ 67b) zní:

 

„10b)  § 43 a 50 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).“.


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství