Změna občanského zákoníku

 

Část druhá

Změna občanského zákoníku

§ 68

      Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb. ČR, zákona č. 104/1995 Sb. ČR, zákona č. 118/1995 Sb. ČR, zákona č. 89/1996 Sb. ČR, zákona č. 94/1996 Sb. ČR, zákona č. 227/1997 Sb. ČR, zákona č. 91/1998 Sb. ČR, zákona č. 165/1998 Sb. ČR, zákona č. 159/1999 Sb. ČR, zákona č. 363/1999 Sb. ČR, zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se mění takto:

 

      1. § 104 se zrušuje.

      2. V části osmé se hlava patnáctá (§ 788 až 828) včetně nadpisů zrušuje.

 


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství