Zákon

č. 37/2004 Sb. 

ze dne 17. prosince 2003

 

o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

           Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství