ČÁST DEVÁTÁ

DOVOLENÁ

 

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 211

Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených v této části právo na

 

a) dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část,

 

b) dovolenou za odpracované dny,

 

c) dodatkovou dovolenou.


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství