Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců

HLAVA PÁTÁ

Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců

§ 481

            Je-li dědic jen jeden, potvrdí mu soud, že dědictví nabyl.

 

§ 482

            (1) Je-li více dědiců, vypořádají se u soudu mezi sebou o dědictví dohodou.

 

            (2) Neodporuje-li dohoda zákonu nebo dobrým mravům, soud ji schválí.

 

§ 483

            Nedojde-li k dohodě, soud potvrdí nabytí dědictví těm, jejichž dědické právo bylo prokázáno.

 

§ 484

            Soud potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů. Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování; jde-li o dědice uvedeného v ustanovení § 473 odst. 2, započte se kromě toho i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při dědění ze závěti je třeba toto započtení provést, jestliže k němu dal zůstavitel příkaz anebo jestliže by jinak obdarovaný dědic byl proti dědici uvedenému v ustanovení § 479 neodůvodněně zvýhodněn.


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství