Jak napsat petici

Trápí vás přílišný hluk z okolní stavby? Nesouhlasíte se záměrem obce pokácet lipovou alej? Chtěli by jste na nějaký problém upozornit? Pokud ano tak vězte, že jedním z nástrojů, které máte jako občan k dispozici je také petiční právo. Tedy právo sepsat petici a předat ji orgánu státní správy nebo samosprávy.

Petice

Právo petiční je zakotveno přímo v ústavním pořádku České republiky a to konkrétné v Listině základních práv a svobod. Oddíl druhý článek 2 Listiny říká:

Článek 18 LZPS
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.
(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.


Podrobnosti dále upravuje petiční zákon, tj. zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Co stanoví petiční zákon

Petiční zákon blíže upřesňuje formální náležitosti výkonu petičního práva. Jinými slovy, zákon nám říká jakým způsobem sestavit petici, jaké náležitosti musí petice obsahovat, čeho se lze peticí domáhat a jakým způsobem ji státnímu orgánu předat.

Čeho se peticí nelze domáhat

Výčet zákonných omezení petičního práva, tak jak jsou stanovena petičním zákonem.

•    Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
•    Petice nesmí vyzývat k porušování Ústavy a zákonů.
•    Petice nesmí vyzývat k popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení.
•    Petice nesmí vyzývat k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z výše uvedených důvodů.
•    Petice nesmí vyzývat k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Čeho se peticí lze domáhat

Jednoduše řečeno všeho, co není zakázáno v zákoně o právu petičním.

Petiční výbor

Petiční zákon umožňuje sestavení petičního výboru. Petiční výbor je povinen jmenovat zástupce, který zastupuje petiční výbor ve styku se státními orgány. Zástupce petičního výboru musí být starší 18 let.

Náležitosti petice a petičních archů

Zákon stanoví, že petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Shromažďování podpisu pod petici se provádí podpisem pod petiční arch petice. Podpořit petici svým podpisem může podle petičního zákona každý občan. Ovšem podle článku 18 odstavce 1 Listiny základních práv a svobod může petici podepsat každý, tedy i ten kdo není občan. Petiční právo má tedy i člověk bez občanství nebo cizinec.

K podpisu pod petici občan (každý) uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Na petičních arších dále musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

Vyřízení petice státním orgánem

Podle § 5 petičního zákona je státní orgán petici přijmout posoudit její obsah a do 30 dnů písemně odpovědět tomu kdo petici podal a nebo zástupci petičnímu výboru. Ve své dopovědi státní orgán uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Pokud věc, kterou se prostřednictvím petice občané domáhají, nepatří do působnosti státního orgánu jemuž je adresována, je státní orgán povinen do 5 dnů petici postoupit příslušnému státnímu orgánu a uvědomit o tom toho, kdo petici podal.

Petiční právo a nález Ústavního soudu

Petiční zákon sice zakládá povinnost státního orgánu na petici do 30 dnů odpovědět a uvést své stanovisko k ní, ale judikatura Ústavního soudu ČR toto ustanovení petičního zákona zpochybnila. Podle nálezu Ústavního soudu sz. I. ÚS 21/94 je státní orgán povinen petici jen přijmout, ale již není povinen na ni reagovat, alespoň ne z pohledu Ústavy. K tomu je třeba dodat, že petiční zákon za nedodržení ustanovení § 5 neukládá státnímu orgánu žádnou sankci. Z toho plyne, že není možné se odpovědi na petici domoci právní cestou, byť to stanoví zákon.

V praxi naštěstí většina státních orgánů na petice odpovídá. Otázkou je zda je to dobrou vůlí vyhovět občanovi, nebo neznalostí judikátu Ústavního soudu ;-)


Diskuse k článku

Datum: 11.01.2016

Vložil: Petra

Titulek: Nahlédnutí do podané petice

Prosím sdělit, jak postupovat pokud chci nahlédnout do již podané a vyřízené petice a shlédnout kdo petici podepsal. Má na shlédnutí právo každý občan nebo to podléhá určitým předpisům a jakým? Děkuji

Odpovědět

—————

Datum: 19.12.2015

Vložil: Milan

Titulek: Upozornění na porušování zákona

Pokud petice upozorňuje na porušování zákona a jsou v ní uvedeny nezvratné důkazy o porušování zákona, lze uplatnit verdikt Ústavního soudu, že petici nemusí být vyhověno?

Odpovědět

—————

Datum: 26.02.2015

Vložil: Hanka

Titulek: Petice ve škole

Dobrý den,
musí být ředitel na SŠ předem seznámen s peticí na podporu učitele, může petici zakázat?
Děkujeme.
Studenti.

Odpovědět

—————

Datum: 24.01.2015

Vložil: Hanka

Titulek: adresy petentů

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, petenti musí uvádět adresu trvalého pobytu, že? I pokud se petice týká věci ve městě, ve kterém bydlí pouze fakticky (na vysokoškolské koleji)... Tedy když jde o petici týkající se Prahy, kde bydlí na koleji, na petici píší adressy tvalých pobytů? Děkuji mnohokrát za odpověď!

Odpovědět

—————

Datum: 01.09.2014

Vložil: Liba

Titulek: Petice

Dobrý den,mám právo,pokud je proti mně petice,přečíst si obsah?

Odpovědět

—————

Datum: 05.07.2015

Vložil: Ter

Titulek: Re: Petice

Samozřejmě, že máte na tohle právo.
Hezký den!

Odpovědět

—————

Datum: 31.07.2014

Vložil: Jakub

Titulek: Věk

Musí být osoba, která podepisuje petici starší 18 let? Díky

Odpovědět

—————

Datum: 07.07.2014

Vložil: Petr

Titulek: Smejkal

pěkný web s peticemi, kde není odpad a kde lze taky založit petici:
www.e-petice.cz

Odpovědět

—————

Datum: 15.06.2014

Vložil: Tereza

Titulek: Věk

Dobrý den, kolik let musí být člověku, který by byl hlavní organizátor petice? Musí být starší 18 let? Děkuji

Odpovědět

—————

Datum: 29.06.2014

Vložil: Pro Právo

Titulek: Re: Věk

Dobrý den ¨, nemusí. Jen by si pak měl přípravný výbor zvolit zástupce před veřejnými orgány, který bude starší 18 let. Samotní členové petičního výboru, organizátoři, být starší 18 let nemusí.

Odpovědět

—————

Přidat nový příspěvek


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství