Institut oddlužení – osobní bankrot

Osobní bankrot

Osobní bankrot neboli institut oddlužení je od 1.1.2008 nový způsob zbavení se dluhů, které dlužník nezvládá splácet. Umožňuje za určitých podmínek dohodnutí splátkového kalendáře se všemi věřiteli a poskytuje dlužníkovi ochranu před exekucí a dalším narůstáním jeho dluhů. Ovšem musí s tím souhlasit všichni věřitelé i soud.

Institut oddlužení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Konkrétně je institut oddlužení obsažen v § 389 až § 394 insolvenčního zákona a pro insolvenční řízení ve kterém se rozhoduje o oddlužení platí obecné části insolvenčního zákona.

Pro koho?

 • pro fyzické osoby (dlužník)
 • pro dlužníka, který má více věřitelů
 • má peněžité závazky po dobu delší než 30 po lhůtě splatnosti
 • není schopen splácet své dluhy po dobu delší než 30 po lhůtě splatnosti
 • nebyl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy
 • pro dlužníka který má zaměstnání
 • pro dlužníka, který ke svým dluhům přistupuje odpovědně a chce je řešit

Výhody osobního bankrotu

 • zastavení narůstání úroků
 • ochrana před exekucí – exekuci lze nařídit, ale nelze vykonat proti dlužníkovi, který je v osobním bankrotu
 • ochrana před vymáháním splácení dluhů jinou cestou než, kterou určí rozhodnutím soud
 • možnost zbavení se všech dluhů, prostřednictvím splátkového kalendáře po dobu 5 let
 • sloučení všech splátek do jedné měsíční splátky
 • není nezbytné uhradit 100% dluhů, minimální částka dluhu je 30%

Oddlužení od začátku do konce

 • žádost o oddlužení musí podat sám dlužník
 • žádost se podává okresnímu soudu na předepsaném formuláři, který musí být pravdivě a úplně vyplněn
 • o přijetí návrhu na oddlužení rozhoduje soud okamžitě
 • po přijetí návrhu soud přidělí dlužníkovi insolvenčního správce
 • po přijetí návrhu začíná běžet 15 denní lhůta pro uplatnění pohledávek věřitelů vůči dlužníkovi
 • po uplatnění pohledávek věřitelů, nařídí soud schůzi věřitelů které je povinen se účastnit také dlužník
 • na schůzi věřitelů rozhodnou věřitelé o způsobu oddlužení dlužníka a to buď odprodáním jeho movitého i nemovitého majetku, nebo plněním splátkového kalendáře – toto rozhodnutí je zcela na věřitelích
 • soud vynese rozhodnutí o oddlužení a stanoví jeho způsob
 • dochází k plnění rozhodnutí o oddlužení

Osobní bankrot – cesta z dluhové spirály znamená povinnosti, povinnosti, povinnosti

 • podřízení se rozhodnutí soudu o způsobu oddlužení
 • podřízení se kontrole a pravomocem insolvenčního správce – veliké pravomoci insolvenčního správce
 • povinnost nahlašovat 2x ročně podrobné údaje o svém majetku a příjmech
 • omezení práva nakládat se svým majetkem
 • povinnost přijmout všechny dary, dědictví, finanční hotovost
 • nemožnost braní si půjček, koupě majetku (vyjma majetku nezbytného pro „existenční minimum“)
 • povinnost sledovat průběh insolvenčního řízení a průběhu oddlužení v on-line insolvenčním rejstříku – odpadá povinnost doručování

Oddlužení plněním splátkového kalendáře

 • po dobu 5 let a minimální výši uspokojení pohledávek každému z věřitelů 30%
 • podřízení se insolventnímu správci
 • respektování výše splátek a dodržování jejich splácení
 • žití pouze na výši životního minima
 • ochrana proti exekuci
 • v případě ztráty zaměstnání aktivně usilovat o jiné

Na co nelze využít institut oddlužení

 • zajištěné pohledávky, leasingy, hypotéky...
 • zaplacení dluhů pojištění VZP
 • zaplacení daňových nedoplatků a závazků dlužníka vůči státu

Kam se obrátit?

Stránky ministerstva spravedlnosti o oddlužení

Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře


Diskusní téma: Institut oddlužení – osobní bankrot

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství