Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) je jednou z nejčastěji uzavíraných forem pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Finační zvýhodnění dohody o provedení práce bývají hojně využívány při sjednávání krátkodobých brigád studentů, žen na mateřské dovolené, ale i pracujících občanů, kteří si při své práci chtějí přivydělat.

Zákonný rámec dohody o provedení práce vychází z ustanoveních zákoníku práce. Smluvní strany si však mohou část podmínek dohodnout mezi sebou, ale pouze nad rámec zákoníku práce nikoli však v rozporu s ním. Pokud by uzavřená dohoda o provedení práce obsahovala ustanovení, která jsou se zákoníkem práce v rozporu, byla by taková ustanovení neplatná a použil by se zákoník práce.


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství