Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob je definována zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Plátci daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce.

 

Předmět daně

Předmětem daně  z příjmů fyzických osob jsou:

  • příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky nebo ze zahraničí
  • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
  • příjmy  z  podnikání  a  z  jiné  samostatné výdělečné činnosti
  • příjmy z kapitálového majetku
  • příjmy z pronájmu
  • ostatní příjmy

 

Základ daně

Základem daně z příjmů fyzických osob je součet příjmů, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud není stanoveno jinak, případně součet dílčích základů daně. Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně nebo příjmy, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně. 


Potřebujete poradit? Navštivte právní poradnu s garancí odpovědi.


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství