Tiskové zprávy Ústavního soudu ČR

03.02.2009 11:35

Zahájení soudního roku u Evropského soudu pro lidská práva

30. ledna 2009 byl oficiálně zahájen soudní rok u Evropského soudu pro lidská práva. Tímto datem vstupuje ESLP do výročního 50. roku své existence. Semináře, který se při této příležitosti konal, se zúčastnilo 150 nejvýznamnějších představitelů evropského soudnictví, mezi nimi i předseda Ústavního...

Celý článek

—————

03.02.2009 11:34

Světová konference ústavního soudnictví v JAR za účasti českého Ústavního soudu

Ve dnech 22-24 ledna 2009 hostil Ústavní soud Jihoafrické republiky spolu s Benátskou komisí Rady Evropy Světovou konferenci ústavního soudnictví, jejímž tématem byl vliv ústavního soudnictví na společnost a na rozvíjení jurisprudence v oblasti lidských práv. Konference se konala v sídle...

Celý článek

—————

03.02.2009 11:31

Plný text nálezu II. ÚS 1975/08

Ústavní soud zrušil rozhodnutí obecných soudů v případu vraždy. Konstatoval, že se dostatečně nezabývaly skutkovým materiálem. Soudkyně zpravodajka Eliška Wagnerová také v nálezu upozornila, že u obviněných pocházejících ze sociálně marginalizovaných skupin obyvatelstva se často postupuje při...

Celý článek

—————

31.01.2009 11:25

Při sporném nabývacím titulu státu je možné se v některých případech domáhat majetku, zestátněného v období totality, i určovací žalobou

Ústavní soud se zabýval případem muže, jehož otci byly v 70. letech státem odebrány pozemky na základě neplatné kupní smlouvy. Stěžovatel se v daném případě domáhal svých nároků podle restitučního zákona, v restitučním řízení však orgány veřejné moci konstatovaly, že ve věci nelze aplikovat...

Celý článek

—————

20.01.2009 13:04

Plný text rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp.zn. II. ÚS 1009/08

Plný text rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp.zn. II. ÚS 1009/08   Soudkyně zpravodajka Eliška Wagnerová dnes vyhlásila rozhodnutí ve věci ústavní stížnosti společnosti Pfizer proti rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ads 71/2007-183. II. ÚS 1009/08 Ústavní soud rozhodl dne 8....

Celý článek

—————

15.01.2009 13:03

Zveřejněny statistické údaje o podáních za loňský rok

Zveřejněny statistické údaje o podáních za loňský rok   Ústavní soud dnes zveřejnil statistické údaje o podáních za rok 2008. V odpověď na dotazy veřejnosti, médií, neziskových organizací a škol jsou připojeny i barevné grafy, odrážející strukturu přijatých podání podle různých hledisek, jako...

Celý článek

—————

07.01.2009 12:59

Ústavní soud zčásti vyhověl stížnosti ve věci tzv. Schwarzenbergské hrobky

Ústavní soud zčásti vyhověl stížnosti ve věci tzv. Schwarzenbergské hrobky Soudkyně zpravodajka Eliška Wagnerová dnes vyhlásila rozhodnutí, jímž byly zrušeny předchozí rozsudky Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Českých Budějovicích a Okresního soudu v Jindřichově Hradci, které se týkaly majetku...

Celý článek

—————


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství