03.02.2009 11:34

Světová konference ústavního soudnictví v JAR za účasti českého Ústavního soudu

Ve dnech 22-24 ledna 2009 hostil Ústavní soud Jihoafrické republiky spolu s Benátskou komisí Rady Evropy Světovou konferenci ústavního soudnictví, jejímž tématem byl vliv ústavního soudnictví na společnost a na rozvíjení jurisprudence v oblasti lidských práv.

Konference se konala v sídle jihoafrického Ústavního soudu v Kapském městě za účasti prezidenta Jihoafrické republiky Kgalema Motlanthe.

Zúčastnili se jí představitelé 93 ústavních soudů a soudních institucí nadaných obdobnou pravomocí (ústavní rady, nejvyšší soudy).

Ústavní soud České republiky zastupoval jeho generální sekretář Tomáš Langášek.

Účastníci konference dospěli k závěru, že ústavní soudnictví představuje významný prvek v posilování a prohlubování základních hodnot, vtělených v jednotlivé ústavy, které tvoří rámec pro práci institucí na konferenci zastoupených. Zdůraznili též prvořadou důležitost dodržování lidských práv po celém světě a apelovali na vlády, aby razantněji používaly nástroje, kterými disponuje mezinárodní společenství k ochraně lidských práv. Z mnoha příspěvků též vyplynula stále větší provázanost judikatury ústavních soudů různých zemí, které hledají inspiraci vzájemně ve svých rozhodnutích.

zdroj: Ústavní soud ČR

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství