31.01.2009 11:25

Při sporném nabývacím titulu státu je možné se v některých případech domáhat majetku, zestátněného v období totality, i určovací žalobou

Ústavní soud se zabýval případem muže, jehož otci byly v 70. letech státem odebrány pozemky na základě neplatné kupní smlouvy.

Stěžovatel se v daném případě domáhal svých nároků podle restitučního zákona, v restitučním řízení však orgány veřejné moci konstatovaly, že ve věci nelze aplikovat restituční ustanovení zákona o půdě. Stěžovatel byl označen za osobu, která není oprávněnou osobou ve smyslu uvedeného zákona. Věc je podle nich třeba řešit podle obecných právních předpisů.

Důvodem neúspěchu v restitučním řízení byla tedy právě ta skutečnost, že podle příslušných orgánů správních i soudních se nejedná o restituční nárok a že má být věc posouzena podle obecných právních předpisů.

Stěžovatel se tedy domáhal určení vlastnictví určovací žalobou. Soudy mu však opět nevyhověly se zdůvodněním, že by použití obecných předpisů znamenalo obcházení restitučního zákonodárství. Vytvořily tak neřešitelnou, patovou situaci, kvůli níž se muž obrátil na Ústavní soud. Ten shledal ve svém nálezu, vyhlášeném dne 21.1.2009, že ústavní stížnost je zde důvodná.

Za uvedeného stavu bylo podle Ústavního soudu zjevně nesprávné trvat na tom, že se stěžovatel nemůže domáhat určení vlastnictví určovací žalobou, jestliže již předtím žaloval podle restitučních předpisů a úspěch neměl.

Obecné soudy odkazovaly na konstantní judikaturu, která vylučuje využití obecných předpisů k obcházení předpisů restitučních. Ústavní soud však dospěl k názoru, že paušální aplikace této judikatury, bez rozlišování zvláštností konkrétních případů, je ústavně neakceptovatelná.

Obecné soudy také nezohlednily nedemokratický charakter předchozího režimu, v němž možnost využít nástrojů ochrany vlastnického práva byla v mnoha případech pouze iluzorní.

"Legislativní nedůslednosti různého druhu, vzniklé v průběhu delší doby, nota bene zahrnující období totalitního režimu, jakož i nepředvídatelnost v postupu různých státních orgánů, nelze vykládat v neprospěch účastníků řízení," uvedl v nálezu soudce zpravodaj Vojen Güttler.

Plný text nálezu je k dispozici pod spisovou značkou I.ÚS 428/06 v databázi rozhodnutí Ústavního soudu na adrese https://nalus.usoud.cz

zdroj: Ústavní soud ČR

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství