Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dědictví

Datum: 10.02.2009

Vložil: Patrik Zaoral

Titulek: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dědictví

Dobrý den,

měl bych na vás dotaz, který se týká převodu závazku o zřízení věcného břemene na základě smlouvě o smlouvě budoucí. Dne 9. 7. 2001 podepsala moje matka smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene podle §91 odst. 3. zákona č. 151/2000Sb. o telekomunikacích a obč. zákoníku. Předmětem bylo uložení telekomunikačního kabelu na pozemku, který vlastnila. Matka dostala vyplacenou částku dle smlouvy a stavba byla zřízena (kabel uložen). Dle smlouvy měla telekomunikační společnost možnost do 30 dnů od dokončení stavby (dokončila v roce 2002) dát návrh na vklad do katastru o zřízení věcného břemene avšak tak neučinila. Mezitím moje matka v roce 2003 zemřela a uvedený pozemek jsem s bratrem získal v dědictví. Mezitím telekomunikační společnost 2x změnila majitele a tak 5 let v podstatě nic neřešila a nyní po 7 letech od smlouvy o smlouvě budoucí mi poslala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. Ve smlouvě o smlouvě budoucí (kterou matka podepsala v roce 2001) je v odstavci VI. Závěrečná ustanovení věta: Povinný (moje matka) se zavazuje, že v případě, kdy pozemky v této smlouvě identifikované, či jejich díly prodá nebo jinak zcizí, převede veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nového vlastníka. Můj dotaz: přešla na mě touto smlouvou o smlouvě budoucí, kterou uzavřela moje matka před smrtí povinnost sepsat smlouvu o zřízení věcného břemene a podat návrh na vklad věcného břemene i přes skutečnost, že v usnesení ve věci řízení o dědictví nebyla zmínka, že by na pozemcích, které jsem přijal v dědictví vázla nějaká právní závada, či povinnost strpět věcné břemeno.

Odpovědět

—————

Datum: 10.02.2009

Vložil: Honza -redaktor

Titulek: Re: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dědictví

Dobrý den, k nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je nutný vklad do katastru nemovitostí, viz ustanovení § 151 o, občanského zákoníku. Tedy povinnost sepsat smlouvu o zřízení věcného břemene a podat návrh na jeho vklad do katastru nemáte.

Odpovědět

—————

Přidat nový příspěvek


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství