Dědění bytu - společné jmění manželů

Datum: 12.01.2009

Vložil: Martin - redaktor

Titulek: Re: Dědění

Dobrý den, tomto případě odkoupíte byt do společného jmění manželů, pouze do svého osobního vlastnictví jej koupit nemůžete. Po koupi bytu je však možné tento byt dceři darovat.

Odpovědět

—————

Datum: 19.05.2009

Vložil: Karoli

Titulek: Re: Dědění

Dovoluji sei nesouhlasit s tvrzením, že byt nabudete do SJM. Z judikatury Nejvyššího soudu ČR jasně vyplývá, že je-li členem bytového družstva jen jeden z manželů, v případě zániku manželství členský podíl připadá ze zákona tomuto manželovi. Z uvedeného jasně vyplývá, že zákon v těchto případech chrání majetková práva toho, kdo získal právo na uzavření zmíněné dohody před uzavřením manželství; členský podíl, pokud má majetkovou hodnotu, lze považovat za jeho majetek. Nevzniklo-li společné členství manželů v bytovém družstvu, pak byt [jednotka ve smyslu § 2 písm. h) zákona o vlastnictví bytů], který nabyl do vlastnictví podle § 23 odst. 1 věta první zákona o vlastnictví bytů a § 24 zákona č. 42/1992 Sb., ten z manželů, který se stal členem družstva, není ve společném jmění manželů. Viz. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č.j.28 Cdo 1889/2004. Takže byt bude jen váš a co s ním uděláte je jen Vaše věc. Manžel by na něj měl nárok resp. na urč. podíl jen v případě, že byste jej pořád vlastnila v den své smrti.


Odpovědět

—————

Přidat nový příspěvek


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství