Koupě nového vozu

Datum: 20.09.2009

Vložil: Jana M.

Titulek: koupě vozu na úvěr v autobazaru

Dobrý den,
koupila jsem auto na úvěr v autobazaru. Společnost ESSOX mi poskytla úvěr. V autobazaru AAAAUTO mi bylo sděleno, že mám zaslat do 40 dnů velký technický průkaz této společnosti. Stejně tak se mi ozvala tato společnost. Tak bych se chtěla zeptat jestli na to má tato společnost právo, po mě požadovat odevzdání technického průkazu, když mám auto na úvěr? U leasingu asi ano, tam je majitelem leasingová společnost. Další věc je, že tato společnost sídlí v Českých Budějovicích a já v Praze. Musím tedy tech. průkaz poslat doporučeně poštou. Co když mi však sdělí, že obálka byla prázdná. Stejně tak já mohu poslat prázdnou obálku. Předem děkuji moc za odpověď.

Odpovědět

—————

Datum: 16.10.2009

Vložil: Zdeněk

Titulek: Re: koupě vozu na úvěr v autobazaru

Doporučuji prostudovat úvěrovou smlouvu, pravděpodobně se jedná o vázaný úvěr-čož znamená že je zajištěn právě vozidlem.

Odpovědět

—————

Datum: 27.11.2012

Vložil: Martin

Titulek: Re: koupě vozu na úvěr v autobazaru

6. Technický průkaz. Klient je povinen do 30 dnů od akceptace Smlouvy společností
zajistit přihlášení předmětu fi nancování do evidence motorových vozidel u příslušného
úřadu v místě svého trvalého bydliště nebo sídla společnosti. Zápis ve velkém technickém
průkazu („TP“) musí být učiněn tak, že klient bude v TP evidován jako jeho vlastník;
porušení této povinnosti klientem může být společností kvalifi kováno jako podstatné
porušení Smlouvy.
Poté je povinen klient doručit velký technický průkaz společnosti do 10 dnů od přihlášení
předmětu fi nancování do evidence dle tohoto ust. Pro případ prodlení se splněním
některé z těchto povinností se sjednává v neprospěch klienta smluvní pokuta ve výši
dle Sazebníku. V případě, že v průběhu trvání Smlouvy bude klient požadovat zapůjčení
TP, je společnost oprávněna zapůjčení TP učinit proti uhrazení fi nanční záruky ze strany
klienta ve výši dle Sazebníku; zaplacenou záruku je společnost povinna uhradit klientovi
zpět do 10 dnů po navrácení zapůjčeného TP klientem společnosti zpět. Zapůjčený TP je
klient povinen vrátit společnosti nejpozději do 30 dnů od jeho poskytnutí společností.
V případě prodlení s jeho navrácením vzniká klientovi povinnost hradit společnosti
smluvní pokutu sjednanou pro případ prodlení s doručením/vrácením TP.
Zápis vlastnického práva na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva
ve prospěch společnosti je plně v kompetenci společnosti s tím, že společnost není
k takovému zápisu zpravidla povinná.

Odpovědět

—————

Datum: 30.05.2018

Vložil: Albertaduch

Titulek: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is an essential a part of a male's reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate is located just while watching rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient for that patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, often known as prostatitis, is easily the most common prostate-related condition in men younger than 55 years of age. Infections in the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of most types of prostate infection. It is brought on by bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is often a condition connected with a particular defect inside the gland along with the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be due to trauma to the urinary tract or by infections originating from the rest with the body. A patient may experience testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal of the prostate defect then the use antibiotics and NSAIDs to treat the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not even to establish what causes these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other feel that intensive exercise and heavy lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate diet is important. These are some of the actions you can take to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for general health and this will also maintain your urinary track clean.

2. Some studies declare that several ejaculations each week will prevent prostate cancer.

3. Eat beef moderately. It has been shown that consuming greater than four meals of beef per week will raise the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a proper diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most significant measure to consider to be sure a healthy prostate would be to select regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you ought to choose prostate examination at least once per year.

Odpovědět

—————

Datum: 17.04.2009

Vložil: Jana

Titulek: Koupě vozu na úvěr

Dobrý den,
před týdnem jsem si koupila nové auto na úvěr. Nyní jsem hledala ve smlouvě jak je to s podmínkami o technickém průkazu jestli je tam napsáno do kdy mi ho musí poslat (prodejce slíbil že mi ho do pár dnů dodají, pořád nic, takže s autem bych neměla ani jezdit, prodávající mi dal pouze papírovou převozní značku, které končí v sobotu platnost ). Ale objevila jsem tam miniaturním písmem napsáno, že zakázník (jakožto já) je povinen zaslat technický průkaz poskytovali (bance od které mám úvěr) do 14 dnů od registrace vozidla. Tak bych se chtěla zeptat jestli na to má banka právo, po mě požadovat odevzdání technického průkazu když mám auto na úvěr? Chápu že u leasingu na to právo má, tam je majitelem leasingová společnost. Mockrát děkuji za odpověď.

Odpovědět

—————

Přidat nový příspěvek


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství