Společenství vlastníků - hlasování

Datum: 17.01.2010

Vložil: Lukáš Vondráček

Titulek: Stanovy SVJ

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak postupovat v případě, když na svolané schůzi k založení SVJ jsme si odhlasovali znění stanov SVJ, které nám předem zaslal většinový vlastník mailem k prostudování. Následně však došlo k tomu, že notářce dal jiné znění stanov, o kterých jsme nevěděli a ty se také dostaly k zápisu do obchodního rejstříku. Tuto skutečnost jsme zjistili až tehdy, když nám je z OR vrátili s tím, že v názvu chybí číslo popisné. Toto jeho jednání shledáváme jako podvodné. Žádáme o radu, co můžem v dané věci dělat? Zda se dá celý proces založení prohlásit za neplatný a svolat schůze k založení SVJ opětovně? Děkuji za odpověď.

Odpovědět

—————

Datum: 10.12.2008

Vložil: Petra Červinková

Titulek: Společenství vlastníků

Dobrý den, moc prosím o radu v zapeklité situaci. V roce 2007 jsme koupili byt a teď jsme zjistili, že v roce 2000 si tehdejší majitel našeho bytu vynutil stropní podhledy v bytě z peněz fondu oprav. (odůvodněním byla odpadající omítka a fleky na stropě – jedná se o byt pod střechou) a po opravě jej obratem prodal - podotýkám že oprava stála asi 30 000,- a oni do fondu oprav zaplatili asi 12 000,- protože zde bydleli pouze rok. Problém vznikl letos, když si na schůzi další 3 majitelé bytů taktéž pod střechou vynucují (2 z nich jsou ve výboru) také tento strop, a ještě v aktuálních cenách.To že my máme strop 8 let starý a původním majitelům jej zaplatili je jaksi nezajímá. Oni zde bydlí řadu let a drží při sobě a já mám obavu, že jim budeme muset tento nový strop platit a nám zůstane ten starý a poopravit si jej můžeme za své. Nevím jak to hlasování dopadne, protože je zde jen 16 bytů, 4 byty nechodí na schůze a zbytek jsou vesměs příbuzní těch, kteří si to vynucují. Myslíte že máme šanci uspět u soudu? My jako noví majitelé přece nemůžeme za to, že je původní majitelé převezli.

Odpovědět

—————

Datum: 10.12.2008

Vložil: Martin - redaktor

Titulek: Re: Společenství vlastníků

Dobrý den, odkázal bych vás na ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Konkrétně na § 11 odstavce 2 a 3. Dovolím si je citovat:

(2) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

(3) Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu (§ 8 odst. 2); spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (jeden hlas). Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl . Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne.

Jiné možnosti bohužel nemáte.

Odpovědět

—————

Přidat nový příspěvek


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství