Právnická osoba

právnickými osobami jsou:

  • sdružení fyzických nebo právnických osob,
  • účelová sdružení majetku,
  • jednotky územní samosprávy,
  • jiné subjekty o kterých to stanoví zákon

Právnické osoby mají způsobilost mít práva a povinnosti. Tato způsobilost může být omezena pouze zákonem. Právnické osoby, které se zapisují do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, mohou nabývat práva a povinnosti ode dne účinnosti zápisu do tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnické osoby mají svůj název, který musí být určen při jejich zřízení.

 

Právní úprava právnické osoby:
Občanský zákoník § 7 - § 21


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství