Právní úkon

je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem vůle spojují. Typickým projevem vůle a tedy i právním úkonem je uzavření smlouvy.

 
Právní úprava právního úkonu:
Občanský zákoník § 34 - § 51


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství