Fyzická osoba

je v právu chápán "člověk", pro skupiny subjektů právních ztahů například sdružení fyzických osob se používá termín právnická osoba. Fyzická osoba má způsobilost mít práva a povinnosti a tato způsobilost vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí.
Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

 

Právní úprava právnické osoby:
Občanský zákoník § 7 - § 17


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství