Revize kotlů

Datum: 22.12.2008

Vložil: Mirka

Titulek: Revize kotlů

Bydlíme ve státním bytě, platíme nájemné obci. Doposud nám dělala každoroční revize plyn. kotlů obec jako pronajímatel. Kotle jsou samozřej. jejich. Od letoš. roku si máme platit revize sami dle Nařízení vlády 258/1995 Sb. Obč.zákoník. Chci se jen zeptat, zda je to tak správné a v případě, že ano, jak často jsem povinna revizi provádět (četla jsem, že stačí 1x za 3 roky. Děkuji. M.

Odpovědět

—————

Datum: 23.12.2008

Vložil: Martin - redaktor

Titulek: Re: Revize kotlů

Revize plynových kotlů jste povinni provádět na své náklady, pokud se s pronajímatelem nedohodnete jinak. S dotazem na četnost revize tohoto zařízení se obraťte na odborný servis.
Zde jsou související ustanovení obč. zákoníku a vládní vyhlášky:

obč. zak. § 687 odst. 3
Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní právní předpis.

§ 6 Náklady spojené s běžnou údržbou bytu, vyhlášky 258/1995 Sb.
Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 5 odst. 3 (plynospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke stoupačce a vnitřní nátěry.

Odpovědět

—————

Přidat nový příspěvek


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství