Pohledávka

Datum: 09.01.2009

Vložil: Markéta

Titulek: Pohledávka

Dobrý den, prosím o radu.
Podle kupní smlouvy nám měla firma poslat naše peníze, které měla u sebe v úschově nejpozději do tří dnů. Majitel se nechával měsíc zapírat, dnes nám řekl, že mají fin. problémy, ale podepsat nám směnku, která je splatná 31.1.2009.
Jak mám postupoat a domáhat se svých financí??? Mám podat trestní oznámení, žalobu k soudu nebo musím čekat, až vyprší platnost směnky?
Děkuji za odpověď. Markéta

Odpovědět

—————

Datum: 09.01.2009

Vložil: Radek

Titulek: Dědictví - Slovensko

Dobrý den,
o úmrtí mého otce (trvale žil na Slovensku) jsem se dozvěděl dva dny před pohřbem od jeho známé. Rodiče byli 30 let rozvedeni, narodil jsem se v Čechách a trvale zde žiji. Posledních 10 let jsme se nestýkali, jen občas psali. Žil sám. Nyní mne vyzvalo notářství ze Slovenska, abych přinesl veškeré dědické podklady k majetku. Po pohřbu jsem dostal klíč od jeho bytu, kde jsem vyměnil zámek, a taky osobní doklady. Žádné jiné doklady jsem nenašel a nemám jiné informace, protože jsme se s otcem o tom nikdy nebavili. Jeho příbuzní a bratři za Slovenska nemají zájem mi jakkoliv pomoci. Notářka mi řekla, že to mám smůlu, musím prý hledat ?! Děkuji za pochopení a případnou radu.

Odpovědět

—————

Datum: 09.01.2009

Vložil: Simon

Titulek: Neplatiči

Dobrý den,prosím Vás o radu.V roce 2007 jsem provedl stavební práce pro mého známého,který vlastní stavební firmu.Práce byli provedeny na jeho soukromém domě,avšak faktura byla vystavena na jeho firmu a na práce v jiném městě.Jelikož to byl kamarád,tak mezi sebou nemáme žádnou smlouvu o dílo,ani objednávku na provedené práce.Po skončení prací jsem mu vystavil fakturu,kterou jsem mu zaslal elektr.poštou,originál mám stále u sebe.Proplatil poze část převodem na účet.Chci se zeptat,jestli je nějaká šance dostat zbytek peněz.
Děkuji s pozdravem Beránek S.

Odpovědět

—————

Datum: 17.12.2008

Vložil: Gabriel

Titulek: změna účastníka řízení

Vážený pane,

Váš dotaz mě zaujal. Dovoluji si neco doplnit. Na soudní řízení se v ČR vztahuje zákon č. 99/1963S.b. Občanský soudní řád. Postoupení pohledávky je situace, kterou reší § 107a zákona č. 99/1963 S.b. cituji


(1) Má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107 .

(2) Soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1 , a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány.

(3) Ustanovení § 107 odst. 4 platí obdobně.

Z výše uvedeného je zřejmé, že podáte návrh na vydaní usnesení soudu o změně účastníka řízení. Návrh by měl obsahovat náležitosti uvedené § 79 zákona č. 99/1963S.b. .

s pozdravem

Gabriel

Odpovědět

—————

Datum: 07.01.2009

Vložil: Martin - redaktor

Titulek: Re: změna účastníka řízení

Díky za přesné doplnění.

Odpovědět

—————

Přidat nový příspěvek


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství