Kouření ve společných prostorech

Datum: 18.12.2008

Vložil: Petřík

Titulek: Kouření ve společných prostorech

Dobrý den, rád bych se zeptal na takovouto věc. Bydlíme v družstevním panelové domě. Jako družstvo jsme se dohodli, že se ve společných prostorách nebude kouřit. Jde hlavně o chodbu kolem výtahu a schodiště. Bohužel se najdou jedinci, kteří toto ani po domluvě nedodržují. Je proti nim nějaká právní obrana? Případně může je družstvo nějak postihnout?

Děkuji

Odpovědět

—————

Datum: 18.12.2008

Vložil: Martin - redaktor

Titulek: Re: Kouření ve společných prostorech

Dobrý den, pokud jde o byty v pronájmu, kde je správcem družstvo, platí zde rozsudek Nejvyššího soudu:

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 14. 2. 2006, sp.zn. 26 Cdo 1325/2005, zaujal právní názor, že pronajímatel je povinen ve smyslu § 687 odst. 1 obč.zák. zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, mimo jiné tedy zajistit, aby užívání bytu nebylo rušeno nepřiměřeným hlukem a také například imisemi a nadměrnými pachy.

Pokud jde o splečenství vlastníků bytových jednotek je třeba se bránit sousedskou žalobou, kde je možné požadovat, aby se dotyčný takového jednání zdržel a též případného odškodnění za prokázanou újmu.

Odpovědět

—————

Datum: 20.12.2010

Vložil: Láďa

Titulek: Re: Re: Kouření ve společných prostorech

Dalo by se tohle použít i v případě, že se jedná o byt pronajatý od města respektive obce, obecní byt.

Děkuji

Odpovědět

—————

Přidat nový příspěvek


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství