13.07.2011 02:10

Změny zákoníku práce od ledna 2012

Vláda ČR schválila dne 29. 6. 2011 zásadní novelu zákoníku práce, která by měla vstoupit v platnost od 1. 1. 2012. Novelu zákoníku práce včera v prvním čtení také schválila Poslanecká sněmovna. Zda tedy bude novele zákoníku práce platná od 1. 1. 2012 jak plánuje Vláda, budou rozhodovat další čtení v Poslanecké sněmovně a následně Senát. Vše ale nasvědčuje tomu, že změna zákoníku práce projde a vstoupí v platnost již od 1. 1. 2012. Přitom narychlo schválené poslední změny zákoníku práce 2011 ještě nestačily ani projít roční praxí.

Změny zákoníku práce 2012

Přehled nejdůležitějších změn návrhu novely zákoníku práce:

Dohoda o provedení práce
Nově zákoník práce zavádí povinnost platby sociálního a zdravotního pojištění při vyšším příjmu než 10 000,- měsíčně prostřednictvím dohody o provedení práce. Novele zákoníku práce také zvyšuje ze 150 na 300 hodin ročně maximální počet odpracovaných hodin pro jednoho zaměstnavatele, v rámci dohod o provedení práce během jednoho kalendářního roku.

Práce na dobu určitou
Nově bude moci zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem 3x po sobě smlouvu na dobu určitou a to v maximálním součtu 3 let. Po té bude muset dojít k uzavření smlouvy na dobu neurčitou.

Zkušební doba
Zkušební dobu bude moci podle návrhu novely prodloužit u vedoucích zaměstnanců ze současných 3 měsíců na nejdéle 6 měsíců.

Odstupné
Odstupné při rozvázání pracovního poměru bude odstupňováno podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele následovně:

-    při trvání pracovního poměru méně než 1 rok by mělo být ve výši nejméně 1 průměrného měsíčního výdělku,
-    při trvání pracovního poměru alespoň 1 rok a méně než 2 roky by mělo činit nejméně dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku,
-    při trvání pracovního poměru u zaměstnavatele alespoň 2 roky by mělo činit nejméně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku.


Nový důvod výpovědi ze strany zaměstnavatele
Nově bude moci dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď za hrubé porušení povinnosti práce neschopného zaměstnance, dodržovat v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti léčebný režim.

Rozvržení pracovní doby
Nově bude moci být pracovní doba rozvržena nerovnoměrně, avšak při nutnosti zachování maximální týdenní pracovní doby.

 

Shrnutí připravovaných změn zákoníku práce 2012

Jak je patrné z právě schvalovaných změn zákoníku práce, od 1. 1. 2012 dojde k posílení postavení zaměstnavatele a k oslabení pozice zaměstnance. Novela zákoníku práce vůbec neřeší například zneužívaný institut agentur práce, které uzavírají několikery dohody o provedení práce s brigádníky a vždy po vyčerpání zákonem stanoveného limitu 150 hodin ročně podepíší novou dohodu o provedení práce pouze pod svojí další fiktivní společností. Brigárníky přitom třeba půl roku posílají do stejné firmy v industriální zóně na stejnou pracovní pozici, na kterou by podle zákona měl být brigádník přijat v rámci plnohodnotného pracovního poměru. Uvidíme, jaká bude výsledná podoba zákoníku práce od 1. 1. 2012, ale díky výrazné vládní většině se pozitivní změny očekávat nedají.

 

Platný zákoník práce
Zákoník práce 2012

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství