31.10.2008 00:00

Zastaveno řízení o návrhu prezidenta republiky, jímž žádal, aby ÚS zrušil části zákona o soudech a soudcích

Zákonodárce v průběhu řízení napadená ustanovení novelizoval.

Prezident republiky podal dne 17.08.2007 návrh na zrušení některých ustanovení zákona o soudech a soudcích pro jejich tvrzený rozpor s ústavním pořádkem ČR.

Text napadených ustanovení:

§ 15 odst. 1 uvedeného zákona:
„Nejvyšší soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců“.

§ 15 odst. 2, věta druhá uvedeného zákona:
„Předseda a místopředseda Nejvyššího soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také státní správu Nejvyššího soudu v rozsahu stanoveném tímto zákonem“.

Ústavní soud dne 7.10.2008 řízení zastavil.

Ústavní soud se může návrhem na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení zabývat pouze tehdy, pokud nepozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem. Nastane-li taková situace, Ústavní soud řízení zastaví.

Zákon o soudech a soudcích  byl novelizován zákonem ze dne 16. července 2008 č. 314/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.

Z novelizovaného znění zákona o soudech a soudcích, je zřejmé, že napadené části již nejsou součástí platného práva, a to nejen po formální stránce, ale též z obsahového hlediska.

Vzhledem k tomu, že napadená ustanovení zákona o soudech a soudcích, jejichž zrušení prezident republiky navrhl, pozbyla platnosti, Ústavní soud řízení zastavil.

zdroj: Ústavní soud ČR

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství