17.04.2011 13:11

Zákon o DPH 2011

Velká změna zákona o DPH vstoupila v platnost 1. 4. 2011. Původně měl nový zákon o DHP platit již od 1. 1. 2011, ale nakonec prošel legislativou až počátkem letošního roku. DPH 2011 tedy budete platit podle nových pravidel. Hlavní změny zákona o DPH:

•    přenesení povinnosti přiznat a zaplatit daň na příjemce plnění při dodání zlata, při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu (tj. u odpadu z plastů, kovů, papíru, textilu a skla), při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a při poskytování stavebních a montážních prací (v tomto případě s účinností od 1. ledna 2012),
•    ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění,
•    možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
•    změny v uplatnění nároku na odpočet daně,
•    změny při osvobození od daně při dovozu zboží vč. osvobození od daně při propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu a povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká pořizovateli zboží v jiném členském státě,
•    změny při opravách základu a výše daně.

Zákon o DPH upravuje předmět a způsob platby DPH. Kompletní znění novelizovaného zákona o DPH naleznete zde:

Zákon o DPH 2011 – aktuální znění od 1. 4. 2011


Zákon o DPH 2011

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství