30.12.2014 20:10

Úřad ombudsmanky vydal rady pro Silvestrovské oslavy

Poněkud v odlehčeném duchu zní poslední tisková zpráva úřadu ombudsmanky Anny Šabatové k blížícím se oslavám silvestra 2015. Úřad veřejné ochránkyně upozorňuje na sníženou opatrnost v souvislosti s oslavami nového roku, kdy býváme tolerantnější k nejrůznějším věcem, které by nám v jiný čas vadily, anebo bychom jich mohli později litovat. K vybraným tématům přidává úřad také praktické rady. Zatímco rady ohledně nadměrného hluku či práv spotřebitelů se zdají být v pořádku, tak například rady ohledně způsobu určení otcovství působí opravdu trochu silvestrovsky. Že by ovšem nešlo o praktické rady, které se hodí nejen na silvestra, nemůže být sporu.

 

Tisková zpráva úřadu Veřejné ochránkyně práv k silvestrovským oslavám:

Kdyby se silvestrovské oslavy vymkly z rukou

Konec roku je pro většinu lidí spojen s oslavami. Všichni s nimi počítají a jsou k jejich projevům tolerantnější než jindy, stejně tak i k nedostatkům či nepohodlí. Přesto mohou nastat situace, jejichž aktéři budou následně žádat o pomoc úřady či ombudsmana. Zde jsou některé z těch, s nimiž se lidé na ombudsmana obracejí, a návod, jak je řešit:

Hluk

Rušení nočního klidu je přestupkem, za který může být pachateli uložena pokuta. V takových případech je třeba kontaktovat policii nebo přestupkový orgán.
Pokud k nepřiměřenému rušení dochází v nájemním domě, mohou se nájemci obrátit na pronajímatele.
Hudební produkce typu koncert, obecní zábava apod. jsou zpravidla krátkodobé a ojedinělé události, které – i když mohou dočasně snížit pohodu bydlení – nejsou (ve většině případů) způsobilé ohrozit nebo poškodit lidské zdraví. Pokud si pořádání takovýchto akcí ve své obci do budoucna nepřejete, můžete se obrátit na své zastupitele s požadavkem, aby obec vydala vyhlášku, která by podmínky pořádání těchto akcí v obci upravila.
 
Více k tomuto tématu najdete zde.

Zboží a služby

Pokud se prodejce nebo podnikatel dopouští vůči spotřebiteli nezákonného jednání (např. klamavé nebo agresivní praktiky, nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace apod.), je třeba se obrátit na Českou obchodní inspekci. Ta, zjistí-li nezákonné jednání, může uložit pokutu. Dále je možné obrátit se např. na živnostenské úřady, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci aj.
Zakázané jsou klamavé praktiky, které uvádí spotřebitele v omyl a také agresivní praktiky, které obtěžováním či donucováním zhoršují možnost svobodné volby. Nekalé praktiky jsou zakázány i v reklamě.
 
Více k tomu najdete zde.

Postup policie

Nejprve je třeba obrátit se se stížností na ředitele místně příslušného krajského ředitelství policie. V případě, že jde o trestní řízení, je možné obrátit se na státní zastupitelství.
Veřejná ochránkyně práv pak může prověřit stížnosti na nevhodné či neprofesionální chování policistů, na nepřiměřenost nebo nedůvodnost zákroku policistů, na postup policie vůči účastníkům shromáždění, na projednávání přestupků apod.
 
Více o tom zde.

Určování otcovství

Manžel může popřít otcovství u soudu do 6 měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, přičemž nejpozději tak může učinit do šesti let od narození dítěte.
Nedošlo-li k určení otcovství zákonnou domněnkou ani souhlasným prohlášením, je možné navrhnout, aby otcovství určil soud. Řízení se v takovémto případě zahajuje návrhem na určení otcovství.  Pro podání návrhu neplynou žádné lhůty.
Domáhat se povinnosti podrobit se testům DNA je možné pouze v rámci soudního řízení o určení (popřípadě popření) otcovství.
 
Více o tom zde.

 

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství