06.07.2011 23:07

Trestní řád 2011

Trestní řád je základním právním předpisem trestního práva. Trestní řád je zákonem trestního práva procesního a upravuje průběh celého trestního řízení od jeho počátku až do jeho skončení. Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni.

Trestní řád, zákon č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), upravuje příslušnost soudu, osoby na řízení zúčastněné, kterými jsou například obviněný, obhájce, poškozený a další osoby trestního řízení. Trestní řád dále stanoví obecná ustanovení o úkonech trestního řízení. Trestní řád upravuje zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot. Podle trestního řádu se tedy postupuje v případě zadržení, vazby, osobní prohlídky, domovní prohlídka a dalších úkonů trestního řízení. Trestní řád podrobně upravuje samotné jednání před soudem včetně dokazování, průběhu a odvolání. Trestní řád také řeší možnost obnovy řízení, výkon trestu odnětí svobody, výkon trestu veřejně prospěšných prací a výkon dalších trestů. Další částí trestního řádu je proces zahlazení trestu a právní styk s cizinou v trestních věcech.

Trestní řád také upravuje základní zásady trestního řízení, mezi které trestní řád řadí například povinnost trestního orgánů zahajovat trestní řízení z úřední povinnosti.

Trestní řád v České republice upravuje zákon č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), ze dne 29. Listopadu 1961. Původní záměr přijetí nového trestního řádu spolu s novým trestním zákoníkem se legislativcům nepodařilo splnit.

 

 

Úplné znění trestního řádu 2011

zákon č. 141/1969 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství