09.04.2012 16:18

Stravné 2012 – tuzemské stravné pro rok 2012

Tuzemské stravné určuje pro každý rok vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, která bývá vydávána koncem listopadu nebo začátkem prosince předchozího roku. Vyhláška MPSV ke stravnému vždy nahrazuje vyhlášku předešlou. Vyhláška MPSV platí pouze pro tuzemské stravné. Zahraniční stravné určuje vyhláška Ministerstva financí, která se také vydává pro jednotlivé roky a bývá vydávána také před koncem předešlého roku. Zahraniční stravné pro rok 2012 určuje vyhláška č. 379/2011 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012.

Tuzemské stravné 2012

Stravné se každý rok pravidelně zvyšuje a to v České republice řádově o jednotky korun. Stravné pro rok 2012 se zvedá o jednu až dvě koruny, v závislosti na délce pracovní cesty. Výše stravného pro rok 2012 je určena vyhláškou č. 429/2011 Sb. Stravné je v České republice rozděleno podle zákoníku práce na stravné ve veřejné sféře a na stravné v neveřejné sféře. Rozdíl mezi stravným ve státní správě a soukromé sféře je pouze ve stanovení horní hranice stravného, která je v neveřejné sféře přesně určena.

Funkcí stravného je kompenzovat zaměstnanci náklady spojené se stravováním mimo místo výkonu práce. Vzhledem k tomu, že výše zahraničního stravného je poměrně štědrá, tak většina zaměstnanců, kteří jezdí na pracovní cesty do zahraničí, ušetří spousty peněz právě ze stravného za práci v zahraničí. Povinnost platit zaměstnanci stravné stanoví zákoník práce.

Porovnat změnu výše tuzemského stravného si můžete v těchto článcích:

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství