05.05.2011 22:15

Správní řád

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Tyto orgány se podle správního řádu nazývají správními orgány. Správní řád upravuje zásady a průběh správního řízení.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád nahradil předchozí právní úpravu tzv. starý správní řád, který dlouhá léta upravoval zákon č. 71/1967 Sb. Nově přijatý správní řád je moderní normou veřejného práva. Úprava správních orgánů a správního řízení ve správním řádu respektuje společenské změny po roce 1989 a také klade více nároků na jednání správních orgánů. Správní řád stanoví řádné a mimořádné opravné prostředky, kterými jsou odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení a rozklad.

Správní řád upravuje účastníky správního řízení, lhůty, postup před zahájením správního řízení, průběh správního řízení, ochranu proti nečinnosti a další instituty správního práva.

Správní řád stanoví, že se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.

Nově jsou ve správním řádu upraveny veřejnoprávní smlouvy.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád platí od 1. 1. 2006

 

Aktuální znění správního řádu

Správní řád

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství