03.04.2011 14:56

Sbírka zákonů

Sbírku zákonů v České republice vydává Ministerstvo vnitra. Sbírka zákonů ČR obsahuje všechny zákony, vyhlášky ministerstev a vlády, nařízení vlády, ale také nálezy Ústavního soudu, ústavní zákony, zákonná opatření senátu a některé další akty stáních orgánů dle § 2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Sbírka zákonů je vydávána Ministerstvem vnitra. Platnost zákonů a právních předpisů je spojována právě s jejich publikací ve Sbírce zákonů.

Sbírka zákonů ČR je vydávána od 1. 1. 2001 předtím šlo o Sbírku zákonů České republiky. Sbírku zákonů upravuje zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

Aktuální znění Sbírky zákonů 2011 můžete sledovat na stránce Sbírka zákonů, kde je Sbírka zákonů pravidelně aktualizovaná. Pokud hledáte starší znění Sbírky zákonů, můžete využít portálu Ministerstva vnitra, které má zákonem uloženou povinnost zveřejňování Sbírky zákonů a předchozích úředních sbírek na území ČR. Sbírka zákonů vychází v tzv. částkách, které obsahují vždy několik předpisů a jsou číslované od 1 od počátku každého kalendářního roku.

 

Sbírka zákonů v aktuálním znění

Sbírka zákonů

2011 sbírka zákonů

2012 sbírka zákonů

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství