12.02.2012 22:57

Sbírka zákonů 2012

Sbírka zákonů je místo, kde se uveřejňují přijaté právní předpisy, které prošly kompletním legislativním procesem. Právní předpisy se dnem uveřejnění ve sbírce zákonů stávají platnými. K jejich účinnosti je však zapotřebí uplynutí 15 denní lhůty od zveřejnění ve sbírce zákonů. Každý právní předpis však může obsahovat ustanovení o pozdější účinnosti, typicky se tak stává v případě větších právních změn, jako jsou velké zákoníky. V případě naléhavého obecného zájmu lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

Sbírku zákonů vydává Ministerstvo vnitra. Sbírka zákonů obsahuje zákony, vyhlášky ministerstev a vlády, nařízení vlády, nálezy ústavního soudu, ústavní zákony, zákonná opatření senátu a některé další akty státních orgánů. Sbírku zákonů upravuje zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

Sbírka zákonů je vydávána v jednotlivých částkách, které obsahují několik předpisů pohromadě. Číslování zákonů je vždy od č. 1 v každém kalendářním roce a připojením lomítka s rokem.  Aktuální vydání sbírek zákonů naleznete zde:

 

Pravidelně aktualizovanou sbírku zákonů 2012 můžete sledovat na odkazu Sbírka zákonů 2012.

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství