10.01.2015 16:12

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je způsob jakým lze vyřešit majetkový spor v civilním řízení za pomoci rozhodců a rozhodčího soudu. U nás jde o pro veřejnost stále málo známý způsob jak dojít k rychlému řešení soukromého sporu o majetek. Rozhodčí řízení využívají zejména právnické osoby právě k rychlému řešení sporů, ale také je možné rozhodčí řízení využít v případě spotřebitelských sporů.

Rozhodčí řízení se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který prošel v roce 2012 důležitou novelizací. Tento zákon stanoví náležitosti pro rozhodčí smlouvu či pro častější způsob dohody o možném řešení sporu prostřednictvím použitím rozhodčí doložky. Uzavření rozhodčí doložky je možné i pro řešení majetkových sporů mezi fyzickými osobami a nejčastěji také pro vztahy mezi podnikatelem a fyzickou osobou, tedy typicky pro spotřebitelské smlouvy, kde ale musí dojít k uzavření samostatné rozhodčí smlouvy. Výhodou rozhodčího řízení je možnost uzavření rozhodčí doložky až po vzniku sporu. Samotné rozhodčí řízení následně probíhá před rozhodčím soudem za pomoci nezávislých rozhodců. Počet rozhodců musí být vždy lichý, a může jít i o jednoho samotného rozhodce.

Klíčovou výhodou u rozhodčího řízení zůstává především rychlost rozhodnutí sporu a tedy i nabytí právní moci pro vymáhání pohledávek a závazků druhé strany. Výsledkem řízení je rozhodčí nález, který je exekučně vymahatelný stejně jako klasický rozsudek. Proto je rozhodčí řízení oblíbeným způsobem řešení pro vymáhání pohledávek a také spotřebitelských smluv.

V Česku poskytuje služby ohledně rozhodčího řízení například Sdružení rozhodců, které vzniklo jako samostatná společnost již v roce 1996 a to jako úplně první společnost v této právní oblasti. Sdružení rozhodců poskytuje služby pro urychlení sporů mezi věřitelem a dlužníkem. Rozhodčí řízení při využití služeb Sdružení rozhodců zpravidla trvá 6 až 8 týdnů a je tedy zřejmé, že se řešení sporu dočkáte velmi brzy. Sdružení rozhodců poskytuje zkušené a kvalifikované rozhodce, kteří mají bohatou praxi v rozhodčím řízení

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství