10.07.2012 01:19

Profesionální odborné překlady

Jazykové překlady jsou dnes zdánlivě na ústupu, díky rozšíření online nástrojů pro automatický překlad textu z cizího jazyka. To je ovšem jen zdání, které klame. Profesionální jazykové překlady odborných či firemních textů jsou naopak důležitější více než dříve a to proto, že se celý svět globalizuje a zákazníci či klienti mohou být z celého světa i v případě menších firem či živnostníků. Kvalitní prezentace každé firmy tak potřebuje prezentaci i v několika světových jazycích. Zároveň přibývá firem se zahraničními vlastníky či spoluvlastníky a také například legislativy EU, či právních sporů před rozhodčími soudy.

Profesionální jazykové překlady nabízí například překladatelská agentura Chicory se sídlem v Brně. V nabídce překladatelské agentury Chicory najdeme velmi širokou paletu jazykových služeb. Mezi hlavní služby patří odborné překlady, tlumočení, lokalizace software, webových stránek či odborné dokumentace až po výuku jazyků. V nabídce odborných překladů je kromě standardních překladů typu překlady němčina, také celá řada specializací například na právní texty, soudní překlady, či technické překlady. Tlumočnické služby překladatelské agentury Chicory zahrnují kromě klasického tlumočení také tlumočení po telefonu, soudní tlumočení či konsekutivní tlumočení. Pro firmy, které mají vlastní zaměstnance, kteří ovládají dobře cizí jazyk, nabízí agentura Chicory profesionální korektury textů, tak aby zákazník, či obchodní partner získal co nejlepší dojem z nabízené služby či prezentace společnosti.

Součástí kvality poskytovaných jazykových a překladatelských služeb agentury Cicory je samozřejmost mlčenlivosti a také pětiletá archivace všech překladů, které je díky tomu snadné v případě potřeby dodatečně kdykoli po dobu pěti let získat. O kvalitě služeb vypovídá také seznam vybraných zákazníků agentury Chicory.

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství