20.07.2014 01:49

Občanský zákoník část první – obecná část

Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., který vstoupil v platnost 1. 1. 2014 je na rozdíl od předchozího občanského zákoníku rozdělený do logicky členěných částí, které upravují jednotlivé instituty občanského práva. Občanský zákoník se dělí na pět částí.

První část občanského zákoníku, kterou tvoří § 1 až § 654, upravuje obecné instituty soukromého práva. Dále je první část občanského zákoníku členěna do pěti hlav označených římskými číslicemi I. až V.

Hlava I. první části občanského zákoníku upravuje základní zásady soukromého práva, užití předpisů soukromého práva a ochranu soukromých práv. Jedním z termínů občanského práva, který upravuje první hlava obecné části je například svépomoc.

Hlava II. první části občanského zákoníku upravuje osoby, které dělí na fyzické a právnické. U fyzických osob upravuje občanský zákoník například nezvěstnost, domněnku smrti, jméno a bydliště člověka a nově též osobnost člověka. Právnické osoby občanský zákoník upravuje též novým způsobem. Základní rozdělení právnických osob je na korporace, fundace a ústav. V této části občanský zákoník upravuje též spotřebitele a podnikatele.

Hlava III. první části občanského zákoníku upravuje zastoupení. Zastoupení nový občanský zákoník, po obecných ustanoveních, dělí na smluvní zastoupení, zákonné zastoupení a opatrovnictví.

Hlava IV. první části občanského zákoníku upravuje věci a jejich rozdělení. Kromě rozdělení věcí upravuje občanský zákoník v této hlavě také součást věci a příslušenství věci. Upravuje též cenné papíry.

Hlava V. první části občanského zákoníku, která je zároveň poslední v první části zákoníku, upravuje právní skutečnosti, kterými jsou právní jednání, právní události a promlčení a prekluze.

Úplné znění občanského zákoníku najdete zde – občanský zákoník
Část první občanského zákoníku najdete zde – občanský zákoník, část první

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství