28.06.2014 22:43

Nový občanský zákoník 2014

S rokem 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jde největší změnu v soukromém právu v historii České republiky. Nový občanský zákoník zavedl celou řadu nových pojmů, jako je například pacht, výpůjčka, služebnost či spolek. Ani po téměř půl roce od účinnosti nového občanského zákoníku jej většina společnosti nezná. V médiích se sice objevují některé nové pojmy, ale k rozšíření nových úprav, například u dědického práva, či rozvodu manželství, u široké veřejnosti zatím nedošlo.

Nový občanský zákoník svojí podstatou navazuje na Rakousko-Uherský zákoník, který platil na našem území více než sto let. Samozřejmě jde v případě nynějšího občanského zákoníku o moderní právní normu. Tradice velkých kodexů, zákoníků, je vlastní kontinentálnímu pojetí práva, které platí i na našem území a v našem kulturním okruhu. Tak jako například ve Francii šli autoři nového občanského zákoníku cestou nahrazení cizích pojmů českými výrazy. I když u části veřejnosti vzbudily nové termíny pozdvižení, byl nový občanský zákoník několikrát oceněn jazykovými vědci.

Samotný občanský zákoník dostal symbolicky číslo podle roku 1989, přesněji číslo zákona 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník nahradil padesát let starou právní úpravu, kterým byl zákon č. 40/1964Sb., „komunistický“ občanský zákoník, který byl po roce 1989 samozřejmě několikrát novelizován.

Pro seznámení s novým občanským zákoníkem doporučujeme naše nové stránky, na kterých najdete pravidelně aktualizované úplné znění nového občanského zákoníku. Samozřejmostí je též občanský zákoník ke stažení zdarma, pro vaše počítače. Na stránkách nejdete také jednoduché a přehledné vyhledávání v novém občanském zákoníku. Pod každým ustanovením je možné přidávat komentáře a na nových stránkách věnovaných novému občanskému zákoníku najdete také články specializované na problematiku aplikace nového zákoníku.

Více informací:
Občanský zákoník 2014

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství