30.07.2012 18:03

Kde sehnat tiskopisy

Tiskopisy a formuláře potřebuje jednou začas každý z nás. Tiskopisy používá celá řada firem či institucí, pro řešení řady běžných životních situací, ať jde o vyřízení běžných dokladů, nebo složitějších podání, anebo daňové formuláře. Kde ale vzít kvalitní a především aktuální tiskopisy a formuláře, když je potřebujete do firmy či vaší instituce?

Nejznámější českou společností v oblasti tiskopisů je česká společnost SEVT, která vznikla již v roce 1992. Historie společnosti je však ještě starší, neboť SEVT navázala na původní podnik Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, který vznikl již v roce 1954.

Tiskopisy se dělí do několika základních kategorií, dle jejich použití. Základní skupiny tiskopisů tvoří tiskopisy hospodářské, tedy tiskopisy, které využijí firmy, živnostníci či běžní občané. Mezi hospodářské tiskopisy patří například mzdové a evidenční tiskopisy, kterými je například propustka ze zaměstnání, osobní karta, kniha příchodů a odchodů apod. Dalšími ekonomickými tiskopisy jsou samozřejmě tiskopisy daňové a celní. Každý živnostník či firma používá výdajové pokladní doklady, stvrzenky či vyúčtování zálohy. Tiskopisy se používají i tam kde byste to nečekali. Tiskopisem je také například šatnový blok, stavební deník či bločkové vstupenky.

Další skupinou tiskopisů jsou tiskopisy zdravotní. Zdravotní tiskopisy jsou složitější a těžko si je mohou lékaři či zdravotnické zařízení vyrobit svépomocí. Nezbývá, než si tisk opisy pro použití ve zdravotnictví pořídit. Ani pacienti ostatně nečekají, že dostanou například poukaz na vyšetření v jiném zařízení napsaný na kusu papíru. Dalším tiskopisem je blok pro vypsání receptu, teplotní tabulka a další specifické zdravotní tiskopisy.

Poslední skupiny tvoří tiskopisy pro státní správu a její instituce. Tiskopisy se také využívají v knihovnách nebo školských zařízeních. Typickým školním tiskopisem je potvrzení o studiu, omluvný list, nebo žákovská knížka či vysokoškolský index. Posledníma tím největším odběratelem a tvůrcem tiskopisů a formulářů je státní správa a samospráva. Pokutové bločky, žádosti, potvrzení, sociální formuláře a další desítky tiskopisů a formulářů potkal v životě každý z nás.

Výhodou koupi tiskopisů přímo u SEVT je samozřejmě cena a také kontakt přímo s výrobcem. Nemusíte kvůli tiskopisům chodit do papírnictví a ptát se, zda mají právě váš tiskopis na skladě. Na webových stránkách SEVT si vyberete tiskopisy podle vašeho přání z nejširší možné nabídky, kterou jistě nepřekoná nejedno papírnictví.

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství