02.03.2012 08:07

HAKO MZDY - Kompletní zpracování mezd

Zpracování mezd bývá celkem jednoduché, ale jenom pokud se týká několika málo zaměstnanců. Jakmile se firma rozroste, přestane již být příprava a zpracování mezd jednoduchou záležitostí a s přibývající agendou tak logicky vyvstává otázka, zda si mzdy i nadále zpracovávat sami, anebo se rozhodnout pro kompletní outsourcing mezd.  Zpracování mezd externí firmou přitom může vaší firmě ušetřit nemalé náklady. Na externí firmu lze převést kompletní personální agendu a při své práci se věnovat pouze tomu, v čem jsme opravdu dobří, tedy vlastnímu podnikání.

Jednou z outsourcingových společností zaměřujících se právě na oblast zpracování mezd je společnost HAKO-MZDY. Společnost HAKO-MZDY je společností s více než jedenáctiletou tradicí na domácím trhu a pracuje pro téměř 80 firem a společností, kterým vede mzdovou agendu a zpracovává mzdy. Kromě klasického zpracování mezd, nabízí společnost HAKO-MZDY také řadu dalších služeb, a to především z oblasti personální administrativy. Jde například o tyto služby:

- komunikaci s úřady jako jou SSZ, FÚ, ÚP
- vedení evidence zaměstnanců
- styk s příslušným úřadem práce a plnění úkolů s tím spojených
- administrativní úkony spojené se vznikem a ukončením pracovního poměru
- vedení administrativní agendy spojené se změnami pracovních smluv
- vypracování žádosti o důchod

a další.

Při kontrolách z Úřadu práce a dalších státních orgánů se můžete nechat zastoupit profesionálem přímo ze společnosti HAKO-MZDY, který bude za vás zodpovídat veškeré otázky týkající se vedení mezd a souvisejících úkonů v pracovně právní oblasti. Spousta menších firem jistě také ocení nabídku kompletního mzdového a personálního poradenství. V personální oblasti se při vzniku konfliktů či nesrovnalostech hodí svěřit tuto část práce přímo profesionálům, kteří jsou zorientovaní v oblasti platné právní úpravy včetně aktuálních novelizací a vyhlášek.

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství