22.09.2011 12:55

Celoživotní vzdělávání - Bankovní institut

Bankovní institut vysoká škola byl založen již v roce 1999 jako první soukromá vysoká škola v České republice. Od té doby poskytuje vzdělání v oborech bankovnictví, ekonomiky, finanční sféry, práva a managementu. Obory, které Bankovní institut vysoká škola nabízí, nejsou dostupné na žádné z českých veřejných vysokých škol. Jde tedy o velmi exklusivní vzdělání zakončené vysokoškolským titulem na vysoké škole s dlouhou historií. Kromě bakalářského a magisterského prezenčního studia nabízí Bankovní institut vysoká škola také kurzy celoživotního vzdělávání například v těchto oborech:

 • Bankovnictví
 • Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb
 • Oceňování nemovitého majetku ve dvou variantách
 • Pojišťovnictví
 • Právní administrativa v podnikatelské sféře
 • Veřejná správa a EU

Mezi významné prvky celoživotního vzdělávání na Bankovním institutu vysoké škole patří také rekvalifikační kurzy. Nabídka rekvalifikačních kurzů je opravdu rozsáhlá a nejdete ji na stránkách BIVŠ v části rekvalifikační kurzy. Mezi nejzajímavější z nabízených rekvalifikačních kurzů patří:

 • Finanční řízení malých a středních podniků
 • Likvidátor a správce konkurzní podstaty
 • Finanční účetnictví pro banky a pojišťovny
 • Systém managementu jakosti, využívání základních nástrojů jakosti
 • Řízení administrativy a komunikace v malé a střední společnosti

Pokud uvažujete o prohloubení svého vzdělání v atraktivních a perspektivních oborech, jsou pro vás kurzy celoživotního vzdělávání Bankovního institutu vysoké školy to pravé. Firmy z ekonomických oborů jistě ocení bohatou a specializovanou nabídku rekvalifikačních kurzů pro své zaměstnance a střední management. Součástí nabídky celoživotního vzdělávání je také celá řada dalších kurzů tzv. měkkých dovedností, které ocení každý, kdo se chce ve své kariéře dále rozvíjet a zvyšovat svoji hodnotu na trhu práce.

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství