06.04.2015 21:57

Bezpečnost práce a požární ochrana

Máte vlastní provozovnu, nebo velký provoz, ve kterém pracují desítky až stovky lidí? Nebo máte malou firmu s několika zaměstnanci ve vlastních prostorách? Pokud ano, určitě víte, že musíte kromě samotné práce zajistit také všechny opatření týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a také mít provoz uzpůsobený tak, aby splňoval přísné podmínky požární ochrany. Tyto dvě oblasti, bezpečnost práce a požární ochrana bývají leckdy ve firmách podceňované a přecházené. Přitom při jejich zanedbání hrozí postih od kontrolních orgánů, ale také zejména odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout na majetku a zdraví zaměstnanců. Zajištění požadovaných standardů bezpečnosti práce a požární ochrany přitom není tak náročné jak by se mohlo zdát, jen je vhodné se poradit s odborníky.

Bezpečnost práce je už dnes téměř samostatný obor, na který se specializují odborné firmy. S požární ochranou je úplně stejné. Každý podnikatel proto stojí před důležitým rozhodnutím, zda si bude bezpečnost práce a s ní související kontroly, školení, vnitřní předpisy a dokumentaci spravovat zcela sám anebo si na to najme odborníky. Na první pohled je jasné, že správná volba je tyto věci outsourcovat na odborníky, což vám ušetří peníze i čas. Odborná firma navíc sleduje aktuální legislativou včetně všech vyhlášek a prováděcích předpisů, které se často mění nebo jsou specifické pro daný obor. Jednou z firem, které nabízejí kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany je společnost M3 konzult, s.r.o. V nabídce služeb jsou kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce od poradenství, provádění školení a revizí, zpracování a vedení dokumentace, provádění bezpečnostních auditů až po hlídání důležitých termínů. V oblasti požární ochrany si pak můžete zvolit mezi jednorázovou službou a stálou poradenskou činností. V obou případech vám odpadne složité hledání a hlídání všech legislativních náležitostí pro bezpečnost práce a požární ochranu.

Mezi hlavní přednosti společnosti M3 konzult, s.r.o. patří opravdu komplexní služby v oborech bezpečnosti práce a požární ochrany. Nebudete již muset shánět žádné další odborníky, vše vyřešíte s jedním dodavatelem. 

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství