22.02.2009 15:19

Ústavní soud obdržel stížnost ve věci splavnění Labe do Pardubic

Ředitelství vodních cest České republiky se obrátilo na Ústavní soud stížností, v níž požaduje, aby bylo zrušeno usnesení Nejvyššího správního soudu, týkající se stavby nazvané "Nový plavební stupeň Přelouč".

Nejvyšší správní soud odmítl svým rozhodnutím sp. zn. 6 As 42/2008 - 464 kasační stížnost stěžovatele jako opožděnou. Ředitelství však ve stížnosti Ústavnímu soudu namítá, že předchozí rozhodnutí mu nebylo doručeno řádně, neboť postrádalo některé strany. Lhůta pro odvolání začala podle něj běžet až pozdějším doručením usnesení v kompletní podobě.

Ústavní stížnost byla přidělena Jiřímu Nykodýmovi jako soudci zpravodaji. Vedlejšími účastníky řízení jsou Krajský úřad Pardubického kraje, Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu a Svoboda zvířat Hradec Králové.

Ve věcné rovině se spor týká možné výstavby dvou umělých kanálů, které by umožnily splavnění řeky Labe do Pardubic.

zdroj: Ústavní soud ČR

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství