26.10.2014 07:38

Rodinné právo – Advokátní kancelář Grubner Legal

Pomoc právníka potřebuje několikrát za život každý z nás. Nejčastějším důvodem bývají právě věci, které se týkají našeho soukromého či rodinného života. Rodinné právo je jednou z nejčastěji řešených oblastí před českými soudy. Je to logické, u soudů se nejčastěji řeší rozvod manželství, majetkové vypořádání a péče o děti.

Jedním ze specialistů na rodinné právo u nás je advokátní kancelář Grubner Legal, která poskytuje právní služby již od roku 1994. Advokátní kancelář Grubner Legal má tak za sebou dvacet let úspěšné praxe. Kromě právního zastupování ve věcech rodinného práva poskytuje tato advokátní kancelář právní služby i v dalších oblastech. Poskytování právních služeb lze rozdělit na soukromé osoby a na firmy a podnikatele. Soukromým osobám poskytuje advokátní kancelář Grubner Legal komplexní služby ve všech oblastech práva od rodinného, správy majetku, právně daňového poradenství, dědického práva, trestního práva, správního práva a zastupování před úřady až po zastupování při řízeních odpovědnosti za škodu, nejčastěji u dopravních nehod.

Firmám a podnikatelům nabízí advokátní kancelář Grubner Legal zastupování v celé šířce právních služeb. Například v oblasti obchodního práva, práva obchodních společností, bankovní právo, právo hospodářské soutěže, poradenství u veřejných zakázek či pracovní právo, právní audity či vymáhání pohledávek.

Specializací advokátní kanceláře je rodinné právo, kde advokátní kancelář poskytuje právní služby při rozvodu a po rozvodovém vypořádání společného jmění manželů, včetně zastupování při úpravě péče o děti. Samostatnou kategorií je určení otcovství, či vymáhání dlužného výživného. Samozřejmostí, kromě klasického zastupování klienta je také poradenství ve všech oblastech rodinného práva. Podrobné informace najdete na specializovaném portále rozvod manželství.

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství