19.08.2014 23:21

Projekt dopravního značení

Každý to zná, dopravní značení je leckdy dobrý pomocník a leckdy ale také nepříjemná brzda plynulosti silničního provozu. Je tedy jasné, že u dopravního značení velmi záleží na tom, jak je naprojektováno a zda jeho umístění dává smysl a umožňuje plynulý i bezpečný provoz na pozemích komunikacích. Jak ovšem dosáhnout kvalitního a bezpečného dopravního značení? Mají se obce či firmy, potřebující dopravní značení, kam obrátit?

Umístění dopravního značení vždy předchází projektová dokumentace, kterou musí vypracovat odborná firma. Přeci jen na umístění dopravního značení jsou velké nároky, především kvůli bezpečnosti silničního provozu, přehlednosti a jeho plynulosti. V České republice se projektováním dopravního značení zabývá například společnost HPN projekt s.r.o. Projekt dopravního značení vám připraví na klíč přesně podle vašich požadavků a v souladu s právními předpisy a technickými normami.

Je dobré si připomenout, co vlastně dopravní značení všechno obsahuje a z jakých prvků se skládá. První větší setkání s dopravním značením, každý z nás zažil v autoškole, popřípadě na školních dopravních soutěžích. Dopravní značení nejsou pouze značky umístěné podél komunikace, ale také značení komunikace jako takové. Přesně se dopravní značení dělí na svislé a vodorovné. Svislé dopravní značení jsou ony klasické značky, které potkáte u silnice. Dopravní značky svislého dopravního značení se dělí například na výstražné, zákazové, příkazové, značky upravující přednost a dodatkové značky. Dále pak mezi svislé dopravní značení patří také informativní dopravní značky, informativní značky provozní (například parkoviště) a informativní dopravní značky směrové, mezi které patří také směrové tabule. Naproti tomu vodorovné dopravní značení najdete zásadně nakreslené přímo na komunikaci. Patří mezi ně oddělení jízdních pruhů, vymezení parkovacího stání nebo například směrové šipky v komunikaci. Mezi dopravní značení je též nutné počítat značky pro cyklisty a pěší, které opět mohou být jak vodorovné tak svislé.

Projekt dopravního značení je tedy úplný základ, který potřebuje mít vypracované každá nová stavba pozemní komunikace. Projekty dopravního značení proto využijí například starostové, projektanti, stavbaři či architekti. Kromě vypracování projektu dopravního značení se společnost HPN projekt s.r.o. věnuje také samotné realizaci dopravního značení. Jednou objednávkou tak můžete vyřešit dopravní značení od plánu až po samotnou realizaci.

Mezi dopravní značení patří ale například i svodidla, či městský mobiliář, které často slouží jako bezpečnostní doplňky stavby, ať již jde o zábradlí, či sloupky s odrazkami. Samozřejmě při realizaci stavby či obnově dopravního značení je třeba mezi dopravní značení započítat také výstražné prvky, jako jsou dopravní kužely, či dopravní zábrany s reflexními prvky.

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství